GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam là công ty trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và là thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ….

Các lĩnh vực hoạt động chính:

  • Trung tâm tư vấn và dịch vụ khoa học nông nghiệp
  • Thực hiện các hoạt động đào tạo
  • Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về lĩnh vực đất đai, nông thôn mới
  • Thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ
  • Trung tâm dịch vụ
  • Trung tâm Nghiên cứu Thương mại hóa sản phẩm thú y
  • Nghiên cứu, sản xuất các loại thuốc thú y, chế phẩm sinh học và thức ăn chăn nuôi;
  • Kinh doanh các loại thuốc thú y, chế phẩm sinh học và thức ăn chăn nuôi;

Xem chi tiết

Dịch vụ