Clicky
Thông báo số 2239: V/v lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2023-2024 đối với học viên cao học (Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 07 Tháng 12 2023 01:52

B NÔNG NGHIP VÀ PTNT

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

 

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

 

Số: 2239/HVN-TCKT

 Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2023-2024

đối với học viên cao học

(Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)

 

Ngày 06/11/2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đã có Thông báo số 2032/HVN-TCKT về việc thu học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2023-2024 đối với học viên cao học (học viên), hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 18/12/2023, với các nội dung cụ thể như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 2238: V/v lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2023-2024 đối với sinh viên (Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 07 Tháng 12 2023 01:51

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

 

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

 

Số: 2238/HVN-TCKT

 Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

                            

 

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2023-2024

đối với sinh viên

(Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)

 

Ngày 06/11/2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đã có Thông báo số 2032/HVN-TCKT về việc thu học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2023-2024 đối với sinh viên, hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 18/12/2023.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 2032: V/v thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2023-2024
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 07 Tháng 11 2023 02:09

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

 

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

 

Số: 2032/HVN-TCKT

                 Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

                            

                                                 THÔNG BÁO

             V/v thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2023-2024

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) và học viên cao học (HV) của Học viện lịch thu tiền học phí Đợt 2, học kì I, năm học 2023-2024 với các nội dung cụ thể như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo số 1855: V/v bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 1, học kì I, năm học 2023-2024 (Thông báo lần 3)
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 12 Tháng 10 2023 07:48

B NÔNG NGHIP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 1855/HVN-TCKT

 Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

                            

                                                  THÔNG BÁO

V/v bổ sung thời hạn thu tiền học phí Đợt 1, học kì I, năm học 2023-2024

                                              (Thông báo lần 3)       

 

Theo các Thông báo số 1625/HVN-TCKT ngày 12/9/2023; Số 1801/HVN-TCKT ngày 04/10/2023 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 1, Học kì I, năm học 2023-2024, thời hạn nộp học phí là đến 16 giờ 00 ngày 10/10/2023. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp học phí vẫn còn một số sinh viên và học viên cao học chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Đọc thêm...
 
Thông báo số 1853: V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quí III năm 2023 cho CBVC và người lao động
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 12 Tháng 10 2023 07:46

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

Số:  1853/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

              

                                               THÔNG BÁO

                   V/v chi trả thu nhập tăng thêm Quí III năm 2023

                                      cho CBVC và người lao động

 

                               Kính gửi: Trưởng các đơn vị trong Học viện

 

Căn c Quyết định s 489/QĐ-HVN ngày 02 tháng 3 năm 2018 ca Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam v vic ban hành Quy định qun lý ngun thu và Quy chế chi tiêu ni bộ;

Đọc thêm...
 


Trang 1 của 75
free pokerfree poker
Ban Tài chính Kế toán - Tầng 1 - Nhà Hành chính; Điện thoại:62,617,541