xem bóng đá trực tuyến socolive-hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam003-compressed-1
z4601304957315_4412807267e68253840cff1b8bc2ec49
Capture
Capture
Capture2

Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm

Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm là đơn vị đào tạo trực thuộc Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, có tài khoản, con dấu riêng. Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm cho tất cả sinh viên chính quy của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đối tượng khác có nhu cầu. Xem tiếp